Vedtægter, bevillinger og regnskaber

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

Regnskab for sæson 21-22 kan læses her

 

Bevillinger

Teatret st. tv modtager, og har de sidste mangesæsoner modtaget, tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Det er vi yderst taknemmelige for. Det er det Statens Kunstfonds tilskud der gør det muligt for os at drive teater af høj kunstnerisk kvalitet.

Foruden bevilling fra Statens Kunstfond har Teatret st. tv løbende modtaget mindre bevillinger fra fonde som Bikubenfonden, Beckettfonden, Wilhelm Hansens Fonde, Trygfonden, Københavns Kommune m.f.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget sæson 21/22 og 22/23

TIlsagn fra Statens Kunstfiond Projektstøtteudvalg sæson 23/24

Del denne side

Vedtægter, bevillinger og regnskaber

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

Regnskab for sæson 21-22 kan læses her

 

Bevillinger

Teatret st. tv modtager, og har de sidste mangesæsoner modtaget, tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Det er vi yderst taknemmelige for. Det er det Statens Kunstfonds tilskud der gør det muligt for os at drive teater af høj kunstnerisk kvalitet.

Foruden bevilling fra Statens Kunstfond har Teatret st. tv løbende modtaget mindre bevillinger fra fonde som Bikubenfonden, Beckettfonden, Wilhelm Hansens Fonde, Trygfonden, Københavns Kommune m.f.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget sæson 21/22 og 22/23

TIlsagn fra Statens Kunstfiond Projektstøtteudvalg sæson 23/24

Del denne side

Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk

Teatret st. tv
20 36 36 16
post@teatretsttv.dk