Vedtægter, bevillinger og regnskaber

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

 

Bevillinger

Teatret st. tv modtager primært tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Men Teatret har også modtaget støtte til enkelprojekter fra Bikubenfonden, Beckettfonden, Tuborgfondet, Københavns Scenekunstudvalg og Trygfonden.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget sæson 21/22 og 22/23

Del denne side

Vedtægter, bevillinger og regnskaber

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

 

Bevillinger

Teatret st. tv modtager primært tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Men Teatret har også modtaget støtte til enkelprojekter fra Bikubenfonden, Beckettfonden, Tuborgfondet, Københavns Scenekunstudvalg og Trygfonden.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget sæson 21/22 og 22/23

Del denne side

Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk

Teatret st. tv
20 36 36 16
post@teatretsttv.dk