Vedtægter, tilskud og driftaftale

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

Teatret st. tv ledelseserklæring kan læses her

 

Teatret st. tv modtager primært tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Men Teatret har også modtaget støtte til enkelprojekter fra Bikubenfonden, Beckettfonden, Tuborgfondet, Københavns Scenekunstudvalg og Trygfonden.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget kan læses her

Del denne side

Vedtægter, tilskud og driftaftale

Teatret st. tv vedtægter kan læses her

Teatret st. tv ledelseserklæring kan læses her

 

Teatret st. tv modtager primært tilskud fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget. Men Teatret har også modtaget støtte til enkelprojekter fra Bikubenfonden, Beckettfonden, Tuborgfondet, Københavns Scenekunstudvalg og Trygfonden.

 

Tilsagn fra Statens Kunstfond Projekstøtteudvalget kan læses her

Proscenium

PS Profil

Del denne side

Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk

Teatret st. tv
20 36 36 16
post@teatretsttv.dk