Workshops

Manuskriptskrivning - et møde med det professionelle teatermiljø

Teatret st. tv tilbyder i samarbejde med dramatiker Line Mørkeby og skuespillerne Marianne Søndergaard Madsen og Betina Grove en manuskriptskrivnings-workshop til dansk- og dramalærerne på gymnasier, efterskoler og folkeskolernes overbygning.

Workshoppen tager udgangspunkt i temaerne fra forestillingen 6, P LR K?

 

Kort om workshoppen
Vi begynder med et interaktivt oplæg om manuskriptskrivning. Dernæst deles eleverne op i små grupper. De skal skrive forskellige scener ud fra et fælles treatment fra "6, P LR K?" Afhængig af workshoppens længde munder workshoppen den ud i enkelte scener eller et færdigt manuskript, som eleverne selv fremlægger. Workshoppens længde og antal timer tilpasses institutionens ønsker.

 

Workshoppens praktiske del kan rumme ca. 60 elever, mens det indledende foredrag/oplæg med fordel kan tilbydes op til 250 elever.

Vi er stolte af at få ros fra alle de institutioner vi har besøgt indtil nu! "Eleverne er begejstrede - og det er rigtig sjovt -OG lærerigt." Studievejleder Lotte Hoffmann, Kongsholm Gymnasium og HF.

 

Motivationen for workshoppen er:
1) At de studerende udvider deres skrivekompetencer via en kropslig og praktisk forståelse af dramatisk opbygning, talesprog kontra skriftsprog, ords rytme, proces fra skrivebord til spilbart materiale – herunder hvordan regibemærkninger noteres, så de både formidler forfatterens ide og giver kunstnerisk råderum til instruktør og skuespillere. De opnåede kompetencer kan også udvide de studerendes tilgang til andet skriftligt arbejde.

2) At de studerende opnår en fornemmelse for forskellige sceniske udtryk.

3) At de studerende analyserer og kvalificerer forståelsen af den skabende proces helt fra manuskriptplan til færdig forestilling.

 

Tilrettelægelse
Vi arrangerer og tilrettelægger hele forløbet. Workshoppen behøver ikke kræve et forarbejde fra jeres side, bortset fra et indledende møde. Men vi vil meget gerne samarbejde og tilrette hvis I har særlige ønsker og ideer.

Økonomisk tilskud
Der kan søges om tilskud fra Kunstrådets Huskunstnerordning, som dækker 75% af udgifterne, så skolens egenbetaling kun udgør 25%.
Vi har gode erfaringer med Huskunstnerordningen.

Workshoppens pris aftales ud fra workshoppens længde, indhold og elevantal.
 

Del denne side

Workshops

Manuskriptskrivning - et møde med det professionelle teatermiljø

Teatret st. tv tilbyder i samarbejde med dramatiker Line Mørkeby og skuespillerne Marianne Søndergaard Madsen og Betina Grove en manuskriptskrivnings-workshop til dansk- og dramalærerne på gymnasier, efterskoler og folkeskolernes overbygning.

Workshoppen tager udgangspunkt i temaerne fra forestillingen 6, P LR K?

 

Kort om workshoppen
Vi begynder med et interaktivt oplæg om manuskriptskrivning. Dernæst deles eleverne op i små grupper. De skal skrive forskellige scener ud fra et fælles treatment fra "6, P LR K?" Afhængig af workshoppens længde munder workshoppen den ud i enkelte scener eller et færdigt manuskript, som eleverne selv fremlægger. Workshoppens længde og antal timer tilpasses institutionens ønsker.

 

Workshoppens praktiske del kan rumme ca. 60 elever, mens det indledende foredrag/oplæg med fordel kan tilbydes op til 250 elever.

Vi er stolte af at få ros fra alle de institutioner vi har besøgt indtil nu! "Eleverne er begejstrede - og det er rigtig sjovt -OG lærerigt." Studievejleder Lotte Hoffmann, Kongsholm Gymnasium og HF.

 

Motivationen for workshoppen er:
1) At de studerende udvider deres skrivekompetencer via en kropslig og praktisk forståelse af dramatisk opbygning, talesprog kontra skriftsprog, ords rytme, proces fra skrivebord til spilbart materiale – herunder hvordan regibemærkninger noteres, så de både formidler forfatterens ide og giver kunstnerisk råderum til instruktør og skuespillere. De opnåede kompetencer kan også udvide de studerendes tilgang til andet skriftligt arbejde.

2) At de studerende opnår en fornemmelse for forskellige sceniske udtryk.

3) At de studerende analyserer og kvalificerer forståelsen af den skabende proces helt fra manuskriptplan til færdig forestilling.

 

Tilrettelægelse
Vi arrangerer og tilrettelægger hele forløbet. Workshoppen behøver ikke kræve et forarbejde fra jeres side, bortset fra et indledende møde. Men vi vil meget gerne samarbejde og tilrette hvis I har særlige ønsker og ideer.

Økonomisk tilskud
Der kan søges om tilskud fra Kunstrådets Huskunstnerordning, som dækker 75% af udgifterne, så skolens egenbetaling kun udgør 25%.
Vi har gode erfaringer med Huskunstnerordningen.

Workshoppens pris aftales ud fra workshoppens længde, indhold og elevantal.
 

Del denne side

Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk

Teatret st. tv
20 36 36 16
post@teatretsttv.dk