Workshops

Teatret st. tv har gode erfaringer med huskunstnerforløb i dramatisk skrivekunst for både folkeskolens mellemtrinm udskolen og på ungdomsuddannelserne.

Kunstnerisk leder Betina Grove holder også gerne foredrag, fx. om vores måde at arbejde med teater for børn og unge.

Kontakt os hvis du har en konkret ide eller ønske om et samarbejde, foredrag eller ligende.

Eksempel workhospforløb 
udbudt til dansk og dramaelever på gymnasier, efterskoler og folkeskolens ældste klassetrin. Workshoppen var et samarbejde med dramatiker Line Mørkeby og skuespillerne Marianne Søndergaard og Betina Grove. 
Workshoppen tog sit udgangspunkt i temaerne fra Teatret st. tv debutforestilling
6, P LR K?

Manuskriptskrivning - et møde med det professionelle miljø

Vi begynder med et interaktivt oplæg om manuskriptskrivning. Dernæst deles eleverne op i små grupper. De skal skrive forskellige scener ud fra et fælles treatment fra "6, P LR K?" Afhængig af workshoppens længde munder workshoppen ud i enkelte scener eller et færdigt manuskript, som eleverne selv fremlægger. Workshoppens længde og antal timer tilpasses institutionens ønsker.
Workshoppens praktiske del kan rumme ca. 60 elever, mens det indledende foredrag/oplæg med fordel kan tilbydes op til 250 elever.

Vi har afholdt workshops på b.la. Sankt Annæ gym, Aurehøj gym, Kongsholm gym, Roskilde katedralskole, Roskilde gym, Haslev gym, Frederikssunds gym, Viby efterskole m.fl.

Motivationen for workshoppen er:


1) At de studerende udvider deres skrivekompetencer via en kropslig og praktisk forståelse af dramatisk opbygning, talesprog kontra skriftsprog, ords rytme, proces fra skrivebord til spilbart materiale – herunder hvordan regibemærkninger noteres, så de både formidler forfatterens ide og giver kunstnerisk råderum til instruktør og skuespillere. De opnåede kompetencer kan også udvide de studerendes tilgang til andet skriftligt arbejde.

2) At de studerende opnår en fornemmelse for forskellige sceniske udtryk.

3) At de studerende analyserer og kvalificerer forståelsen af den skabende proces helt fra manuskriptplan til færdig forestilling 

Del denne side

Workshops

Teatret st. tv har gode erfaringer med huskunstnerforløb i dramatisk skrivekunst for både folkeskolens mellemtrinm udskolen og på ungdomsuddannelserne.

Kunstnerisk leder Betina Grove holder også gerne foredrag, fx. om vores måde at arbejde med teater for børn og unge.

Kontakt os hvis du har en konkret ide eller ønske om et samarbejde, foredrag eller ligende.

Eksempel workhospforløb 
udbudt til dansk og dramaelever på gymnasier, efterskoler og folkeskolens ældste klassetrin. Workshoppen var et samarbejde med dramatiker Line Mørkeby og skuespillerne Marianne Søndergaard og Betina Grove. 
Workshoppen tog sit udgangspunkt i temaerne fra Teatret st. tv debutforestilling
6, P LR K?

Manuskriptskrivning - et møde med det professionelle miljø

Vi begynder med et interaktivt oplæg om manuskriptskrivning. Dernæst deles eleverne op i små grupper. De skal skrive forskellige scener ud fra et fælles treatment fra "6, P LR K?" Afhængig af workshoppens længde munder workshoppen ud i enkelte scener eller et færdigt manuskript, som eleverne selv fremlægger. Workshoppens længde og antal timer tilpasses institutionens ønsker.
Workshoppens praktiske del kan rumme ca. 60 elever, mens det indledende foredrag/oplæg med fordel kan tilbydes op til 250 elever.

Vi har afholdt workshops på b.la. Sankt Annæ gym, Aurehøj gym, Kongsholm gym, Roskilde katedralskole, Roskilde gym, Haslev gym, Frederikssunds gym, Viby efterskole m.fl.

Motivationen for workshoppen er:


1) At de studerende udvider deres skrivekompetencer via en kropslig og praktisk forståelse af dramatisk opbygning, talesprog kontra skriftsprog, ords rytme, proces fra skrivebord til spilbart materiale – herunder hvordan regibemærkninger noteres, så de både formidler forfatterens ide og giver kunstnerisk råderum til instruktør og skuespillere. De opnåede kompetencer kan også udvide de studerendes tilgang til andet skriftligt arbejde.

2) At de studerende opnår en fornemmelse for forskellige sceniske udtryk.

3) At de studerende analyserer og kvalificerer forståelsen af den skabende proces helt fra manuskriptplan til færdig forestilling 

Del denne side

Teatret st. tv 20 36 36 16 post@teatretsttv.dk

Teatret st. tv
20 36 36 16
post@teatretsttv.dk